Development of your electronics, systems or sensors

Na de oprichting van ons bedrijf in 2007 met een focus op kwaliteitsadvies, project- en engineering management, is gestart met de ontwikkeling van embedded software voor instrumentatie, sensoren en data processing voor specifieke monitoring toepassingen als assetmanagement en (off - grid) duurzame energie toepassingen onder de naam GeoTrias Technologies ® . In mei 2009 werd een reis georganiseerd naar Zuid Afrika met een ondernemers groep en het Ministerie van economische zaken en het departement voor ontwikkelingslanden. Op deze manier werden verschillende ontwikkelingen voor innovatieve systemen en diensten geïnitieerd

Specifying your future high tech products

De specificatie van klant eisen en de implementatie voor nieuwe innovatieve systemen of producten is werk voor experts. Wij hebben een optimale benadering bewerkstelligd voor dergelijke uitdagingen. Wij kennen de juiste processen en de product ontwikkel life cycle, wij hebben alle kennis en kunde in huis en werken samen met R&D bedrijven en technologie instituten als TUDelft and ESA.

Reference projects & pilots

Een van de initiatieven omvat een pilotproject voor zonne- en windenergie voor "Small Housing Applications". In het jaar 2010 is een een compleet huis met gebruikers op kleine schaal nagebouwd op de testlocatie zonder aansluiting op het energienet (off grid). Hiervoor zijn verschillende specifieke electronica systemen ontwikkeld met sensoren, data monitoring en data processing mogelijkheden. Beiden hebben verschillende mogelijkheden voor near real time data presentatie middels custom build webservers of webportals.(zie http://www.pvoutput.org)

Product development life Cycle Research

 • Usability Engineering
 • Protoyping
 • Development
 • Testing and quality
 • Documentation
 • Porting
 • Training
 • Set up sales support
 • Deployment
 • Technical support & maintenance
 • Performance Engineering

Support for Embedded systems & testing

Wij maken het mogelijk met geavanceerde embedded hardware- en software platforms te werken voor snelle productontwikkeling. zodat verschillende compilers en programmeer talen gebruikt kunnen worden; LPC/ARM, Coocox, C, C++, HTML, PHP i.c.m. (My)SQL (OOP), Java, CSS, jQuery.